Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy / reklamácia tovaru *

Týmto odstupujem od kúpnej zmluvy/reklamujem tovar * zakúpený na eshope www.tvojakozmetika.sk u predávajúceho: Zuzana Meszárošová-TVOJa kozmetika, Hodžova 1530/80, 91101 Trenčín, IČO: 48010235, DIČ: 1080975445, Číslo živn.registra: 350-36821, okresný úrad Trenčín , info@tvojakozmetika.sk, 0907081069

Špecifikácia tovaru: Objednávka číslo:.................................................. Faktúra číslo:............................................................ Názov výrobku a počet kusov (ak je výrobkov viac, oddeľte čiarkou a pripíšte prosím aj počet kusov ku každému výrobku): ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... . ........................................................................... ..................................................................................... Dôvod reklamácie (uveďte prosím dôvod) /dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy do 14 dní (nie je potrebné uvádzať dôvod) *: ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy do 14 dní Vám bude vrátená kúpna cena + náklady na doručenie, prosím uveďte číslo účtu, kam môžeme finančné prostriedky vrátiť: ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Ak si želáte kúpnu sumu a náklady na doručenie vrátiť iným spôsobom, prosím uveďte akým a doplňte príslušné informácie: ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................... ............................................................................................................... Dátum uplatnenia reklamácie/odstúpenia od kúpnej zmluvy * a podpis: ................................................................................................................................................................... ___________________________________________________
*Nehodiace sa prečiarknite. Výrobok ktorý si želáte reklamovať, prípadne výrobok alebo viac výrobkov, ktoré sú predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy nám zašlite na adresu:
Zuzana Meszárošová-TVOJa kozmetika, Hodžova 1530/80, 91101 Trenčín
K výrobku prosím priložte aj tento vyplnený formulár, podpísaný a s dátumom

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info